Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

letmego
I miss the air, I miss my friends I miss my mother, I miss it when Life was a party to be thrown But that was a million years ago
— Million Years Ago - Adele

May 15 2018

letmego
I miss you

May 13 2018

letmego
4496 9d03 500
Reposted fromnutt nutt viaweruskowa weruskowa
letmego
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viapsycha psycha
letmego
5174 8dcf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaciekp maciekp
letmego
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viamglistyporanek mglistyporanek
letmego
Czasami, gdy ludzie odsuwali od siebie innych, tak naprawdę  pragnęli bliskości.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
letmego
7180 3742
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaciekp maciekp
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

Reposted frommediocre-guy mediocre-guy viamaciekp maciekp
letmego
4908 eead 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciekp maciekp
letmego
Keep your mind busy, you will feel no pain. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaciekp maciekp
letmego
letmego
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viasomebodytolove somebodytolove
letmego
3614 eaa3 500
Reposted fromoll oll viasomebodytolove somebodytolove
letmego
8621 d76a 500
letmego
3660 05e8
angielski
Reposted fromdobry dobry viaTamahl Tamahl
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaboli boli
letmego
Rozpaczliwie pragnę się z tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
letmego
Każdy dzień jest dobry, żeby zabrać ją na randkę i wywołać uśmiech na jej twarzy. Staraj się, zdobywaj każdego dnia – niezależnie od tego jak dawno jest Twoja.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
letmego
3794 b2e8
Reposted from0 0 viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl