Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

letmego
letmego
letmego
6876 b7db
...
letmego
7474 f79e 500
letmego
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaTamahl Tamahl
letmego
letmego
Reposted fromFlau Flau viaxann xann
letmego
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaaskman askman
letmego
Reposted fromTullfrog Tullfrog viasucznik sucznik
letmego
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viaultrafioletowa ultrafioletowa
letmego
ZA-ŁA-MA-NIE
Reposted fromso-so so-so
6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaso-so so-so
letmego
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaso-so so-so
letmego
letmego
3071 a6d6 500

October 23 2018

letmego
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viaszlugtime szlugtime
letmego
Reposted frompffft pffft viaszlugtime szlugtime
letmego
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszlugtime szlugtime
letmego
9201 ec9c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl