Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

letmego
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viapraesens praesens
letmego
6522 7445 500
Reposted frompastelowe pastelowe viapraesens praesens

February 10 2019

letmego
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry viaweruskowa weruskowa
letmego
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
letmego
9848 67a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
letmego
4910 b89e
letmego
9768 c613 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vialaluna laluna
letmego
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaRudeGirl RudeGirl
letmego
5764 8dfc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
letmego
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaRudeGirl RudeGirl
letmego
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
letmego
5815 73b6 500
Reposted frompwg pwg viasomebodytolove somebodytolove
letmego
5406 b08c 500
Reposted fromHanoi Hanoi viasomebodytolove somebodytolove
letmego
letmego
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viastarryeyed starryeyed
letmego
potrzebuj mnie.
— ..
letmego
5055 cdeb
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
Reposted fromfriends friends viapraesens praesens
letmego
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapraesens praesens

February 05 2019

4038 6edb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl