Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

letmego
letmego
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viafoodforsoul foodforsoul
7125 1114 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
letmego
1455 b874
Reposted fromoutline outline viafoodforsoul foodforsoul
7034 b183
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
letmego
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
letmego
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viaSenyia Senyia
9616 2d0a 500

mo-nature-nerd:

LITTLE LOUDER FOR THE PEOPLE IN THE BACK

Reposted fromtamuru tamuru vialadykenobi ladykenobi
4138 3f41 500

railroadsoftware:

this is the merchant cat. reblog in 10 seconds or less to get great deals in your future

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
letmego
0532 4287
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamentality mentality
letmego
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
letmego
Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać.
Reposted frommefir mefir viaso-so so-so
letmego
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viaso-so so-so
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaso-so so-so

July 13 2017

letmego
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viabrzask brzask
letmego
2103 9b8f 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
letmego
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
letmego
rafi-dangelo

(Facebook: It’s Okay To Be Childfree)

“Congratulations - you just made a conversation about salad and hamburgers about the struggle of childbirth.”

TBH Parentfriends, I’m probably tired of looking at pictures of your kid every other day, so I just hid you from my Newsfeed, because what’s important to you isn’t all that important to me. Sorry, not sorry, no one’s feelings got hurt.

But if you start mommyjacking my posts, I will 100% make you cry into your keyboard.

magpiecake

#how unsatisfied are these people with parenthood that they have to validate themselves like this

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl