Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

letmego
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
letmego
Nikogo nigdy nie kochałam z taką siłą. 
Musiałam spotkać Ciebie, by zrozumieć czym jest miłość.
letmego
8120 79db
Reposted fromveronika1997 veronika1997
letmego

- Co Ty we mnie widzisz?
- Cały świat. I jeszcze niebo.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger
letmego
8437 771e
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka
letmego
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves
letmego
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet
letmego
6957 b67b
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
letmego
2829 0711
Reposted frommslexi mslexi viashakeme shakeme
letmego
Reposted fromelegy elegy
letmego
letmego
5962 fef6
Reposted fromcaraseen caraseen viaheartbreak heartbreak
letmego
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viameem meem
letmego
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
letmego
Odkąd jesteś
wszystko zmienia barwę
ma dodatkowy odcień -
ciebie
— Ryszard Kapuściński

February 16 2017

letmego
I love you. So much. You make me unbelievably happy. And loved. And safe. I can be who I am when I'm with you. And I am becoming better version of me when I'm with you. I belong with you. I love you.
letmego
3387 65ce 500
Reposted fromso-so so-so

July 06 2015

letmego
letmego
6805 99ba 500
Reposted frombisexual bisexual
letmego
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viasesja sesja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl