Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

letmego
1529 cc03 500
Reposted fromzciach zciach viaedhell edhell
letmego
letmego
Reposted fromzelbekon zelbekon viamagdulum magdulum
letmego
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
letmego
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

letmego
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea vianiedoopisania niedoopisania
letmego
1588 c7af
Reposted fromburdel burdel vianiedoopisania niedoopisania
letmego
6752 3950
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
6756 f3b6
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
Galeria Krakowska. Centrum miasta. Chłopak na ławce podpiął desktopa i grał w Starcrafta. Miał nawet słuchawki. Trzy razy koło niego przechodziłem, bo uwierzyć nie mogłem. Mało tego, miał ze sobą ogromną torbę na ten komputer.
Reposted fromBundz Bundz viapl pl
6636 5ceb 500
letmego

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaso-so so-so
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaso-so so-so
6807 f4ac 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaso-so so-so
letmego
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viaso-so so-so

October 07 2017

letmego
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viaaurinko aurinko
0192 d077 500

vamploverrr:

Us…

Reposted fromruthieful ruthieful viaaurinko aurinko
letmego
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaaurinko aurinko
letmego
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl