Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

letmego
Too high expectations. That's my fucking problem.

September 05 2017

letmego
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
letmego
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
letmego
letmego
1401 fbf1 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
3733 eb19
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
6486 aabd 500
Głogów, miasto szczęścia
Reposted frompanpancerny panpancerny viapl pl
3096 c78d 500
letmego
6377 50ab
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
6392 aa55
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
letmego
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
letmego
0355 2876 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapl pl

August 29 2017

letmego

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viahysterie hysterie
letmego
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl