Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

letmego
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayuriko yuriko
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viayuriko yuriko
5015 aaee

catgifcentral:

That wasn’t there before

Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viayuriko yuriko
letmego

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viayuriko yuriko
1528 978e

faceplantmay:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

But so is the dude, he’s pretty smokin

6763 fe12
Reposted fromtheolicious theolicious viayuriko yuriko
letmego
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayuriko yuriko
3767 6ac4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viayuriko yuriko

April 02 2017

letmego

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viafairlady fairlady
letmego
4946 6637
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakerosine kerosine
9139 998a 500

gay-dnd:

i would like to thank this man for being consistently excellent ✨✨✨

letmego
9549 e2fe 500
Reposted fromkaiee kaiee viaelentarie elentarie
letmegowriting-myself-sane:

maraglen:

feistyfrank:

davediddlystrider:

This man is qualified to play as nightwing

This man is qualified to fuck me

I think he is qualified to be a helicopter too

And there ladies and gentlemen are the three sides of soup.io: nerdy, horny, high

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaso-so so-so
letmego
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends vianikotyna nikotyna
letmego
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss vianikotyna nikotyna
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx vianikotyna nikotyna
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna

March 25 2017

letmego
chodzę w dwie strony naraz, jak na pierwszym spacerze szczeniak
wiem co robię gdzie jestem, a i tak czuję niepokój
— Myśl
Reposted bySenyia Senyia

March 21 2017

letmego
Play fullscreen
Reposted byabsolutelyfuckingnotskrzacikzakochana-zlosnica

March 20 2017

letmego
8412 60de 500
Reposted fromcorvax corvax viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl