Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

letmego
5750 89eb 500
Reposted frommefir mefir viamentality mentality
letmego
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamentality mentality
letmego
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viamentality mentality
letmego
0534 640e
Reposted fromwwannie wwannie viagreysanatomy greysanatomy
letmego
3229 b5e3
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
letmego
7938 919e
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
3909 fcc4
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
letmego
2035 4497
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
letmego
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats

May 30 2017

letmego
Wiesz jak Ja to rozumiem? Znaleźć kogoś z kim będę mógł spokojnie i bez obaw czekać na jutrzejszy dzień. Życie nie jest tak naprawdę przejażdżka w wesołym miasteczku. Jest pełne niepewności, raz to będzie szczęście raz lub dwa pełne problemów. Być przy kimś kto zawsze będzie wsparciem bo razem można wszystko. Szczęście mieć kogoś kto wszystko z Tobą zniesie i stawi czoła.
P do M. <3
— Paweł Odtak
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena viajethra jethra
9858 a18f 500
Reposted fromThewittyarsonist Thewittyarsonist viajethra jethra
letmego
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
letmego
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaicannotremember icannotremember
letmego
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaalliwantisyou alliwantisyou
letmego
7732 4bee 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
letmego
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaalliwantisyou alliwantisyou
letmego
9459 dc25
Fit dog
Reposted fromkopytq kopytq viacylonapplepie cylonapplepie
letmego
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaoll oll
letmego
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl