Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

letmego
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaoutoflove outoflove
letmego
7875 5825
letmego
Potrzebny mi ktoś, kto przyjmie mnie razem z tym wszystkim. Kto powie do mnie ‘Mała’ i pozwoli mi taką być. Kto powie ‘puść te wszystkie sznury, którymi się splątałaś’ i one puszczą. Kto powie ‘jestem’ i naprawdę tu będzie. Kto nie złoży reklamacji. Nie odda z powrotem do serwisu, bo uzna, że jednak nie chce się męczyć. Kto będzie chciał mnie rozkręcić. Zajrzeć do środka. Ubrudzić się. Powymieniać zepsute części. Żebym w końcu nie musiała być z kamienia. Żebym mogła się rozpaść. Rozpuścić. Rozlać. Rozkleić. Żeby chciał. Nie zraził się. Strzegł. Zebrał mnie i schował w ramionach. Trzymał. Trzymał tak całą noc. Żebym mogła spokojnie zasnąć. Uspokoić wszystkie rozdygotane części. Rozchwiane fragmenty. Żeby to w końcu ktoś bronił mnie. Żeby to w końcu przy mnie ktoś czuwał. Żebym to w końcu ja mogła zamknąć oczy. Żebym nie musiała nic wiedzieć. Żebym nie musiała stać na baczność. Żebym mogła wyłączyć radar, czujniki i alarmy. Żebym nie musiała się spieszyć. Uciekać. Zrywać się na budzik. Na znak. Na sygnał. Na niepokojący dźwięk. Na wypadek niebezpieczeństwa. Żebym była pewna, że mogę tu być. Że nikt nie liczy mi czasu. Nie daje mi go na kredyt. Nie nalicza sekund płatnych w późniejszym terminie. W ratach. Z odsetkami. Żebym była na stałe. Bez możliwości wypowiedzenia. Zerwania. Odstąpienia. Nie na okres próbny. Nie na trzy miesiące. Nie na rok plus miesiąc gratis. Nie na gorszy dzień. Nie na noc. Nie na dwie. Nie na kolację bez śniadania. Żebym była na co dzień. Nie na telefon. Nie z dostawą do domu. Nie w biegu. Nie na szybko. Bez umów. Bez podpisów. Z chęci. Bo lubi na mnie patrzeć. Bo nikt nie wybucha mu tak w rękach, jak ja. Bo nie chce, żebym bała się życia. Bo nie dopuści do mnie więcej wątpliwości. Nie pozwoli. Obroni. Żebym mogła obudzić się w tym samym miejscu. Żeby nadal był. Żeby trzymał. Żeby było mi ciepło.
letmego
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
letmego
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaalliwantisyou alliwantisyou
letmego
2807 0aea
letmego
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viamentality mentality

June 24 2017

letmego
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viablondosoniczny blondosoniczny
letmego
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
letmego
2163 518f
Reposted fromtfu tfu viaspizowyratler spizowyratler
letmego
letmego
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viatoniewszystko toniewszystko
letmego
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
letmego
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viatoniewszystko toniewszystko
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viasadporn sadporn
letmego
letmego
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove viaczekoladowysen czekoladowysen
5115 187d 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viacytrusowa cytrusowa
letmego
1267 fed3 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viacytrusowa cytrusowa
letmego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl