Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

letmego
6392 aa55
Reposted fromGIFer GIFer
letmego
letmego
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viaimchuckbasss imchuckbasss
letmego
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
letmego
0355 2876 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapl pl

August 29 2017

letmego

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viahysterie hysterie
letmego
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
letmego
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
letmego
letmego
A stab in the dark
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasephirath sephirath
letmego
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
letmego
9829 993f
Reposted fromzungud zungud vianiemaproblemu niemaproblemu
letmego
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
letmego
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viajethra jethra
letmego
“Tu” i “Blisko” to dobre miejsca.
— Ochocki, Vithren, "Głowy w kształcie truskawek"
Reposted fromvith vith viajethra jethra

August 24 2017

letmego
letmego
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach vianikotyna nikotyna
letmego
    
gillian-anderson “I want to marry you. I want to have kids with you. I want to build us a house. I want to settle down and grow old with you. I want to die when I’m 110 years old in your arms. I don’t want 48 uninterrupted hours. I want a lifetime.”
Reposted fromfandoms fandoms

August 22 2017

letmego
0866 34cd
Reposted frompunisher punisher viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl