Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

letmego
Gdy jesteś szczęśliwy słyszysz muzykę. Gdy jesteś smutny rozumiesz tekst.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
letmego
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viaweruskowa weruskowa
letmego
2231 f2ee 500
Reposted fromtfu tfu viaoski oski

January 05 2020

letmego
Pick me. Choose me. Love me.
— Grey's Anatomy - Meredith Grey
Reposted bypoolunresortniebieskieoczymoname
letmego
I choose you. Every fucking day. Please choose me as well.
letmego

I now truly understand the term "love of my life." My life makes sense now with you in it. Complete. Not closed. More open to the world and everything beautiful than ever before. Nothing to hide.

— you
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
letmego
8973 1101 500
Helsinki
Reposted fromSilentRule SilentRule viakudlaty kudlaty
letmego
9159 11fc 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamaardhund maardhund
letmego
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
5315 3927 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viameelt meelt
letmego
8175 d301 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaserenite serenite
letmego
0889 54c9
Reposted fromJustVicky JustVicky viaiammistake iammistake
letmego
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
letmego

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viazyta zyta
letmego
8963 1f7f
Reposted fromwyczes wyczes viasoko soko
letmego
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
letmego
Ile razy już myślałaś, że masz wszystko?
— żurnalista.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
letmego
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viasoko soko
letmego
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou viasoko soko
letmego
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl